عرضه اولیه سهام 'وطوبی' در بازار اول فرابورس ایران

اخبار
عرضه اولیه سهام 'وطوبی' در بازار اول فرابورس ایران

با افتخار اعلام می‌داریم سهام شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی، با نماد وطوبی، در بازار اول فرابورس ایران با متوسط قیمت 1،555 ریال به ازای هر سهم عرضه اولیه شد.