درج نماد وطوبی

اخبار
درج نماد وطوبی

درج نماد وطوبی در بازار اول فرابورس ایران

اولین شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران وارد بازار سرمایه شد...

 

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی با نماد "وطوبی" به عنوان دویست و چهل و هشتمین نماد معاملاتی (هفتاد و چهارمین در بازار اول) در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردید.