info@eqtesadeshahr.ir 02144293247-8
f

به‌موجب مصوبه‌‌ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 1397/10/06 و مجوز شماره 122/42849 مورخ 1397/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره روزنامه رسمی 21538 و همچنین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1399/11/06 و مجوز شماره 122/79494 مورخ 1399/12/06 سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره روزنامه رسمی 22150، ترکیب اعضای هیئت‌مدیره‌ شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی به شرح زیر است: